ក្រោយផ្ទុះរឿងកំពង់សោម អ្នកនាងខ្ញុង ត្រូវអាណិកជនខ្មែរ ចង់ឲ្យទៅសម្ដែងក្រៅស្រុក

ខណៈ​មតិ​របស់​អ្នកនាង ខ្ញុង បានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកខ្លះ​រិះគន់​នោះ ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ក៏​ឃើញ​មាន​អតីត​តារា​ស្រី​អ្នក​នាង តាត ម៉ារីណា ដែល​រស់​នៅ​ទឹកដី​សហរដ្ឋ​ក្រោយ​ត្រូវ​ជន​មិន​ស្គាល់​

Read more