រ័ត្ន រចនា ទទួលការគាំទ្រតាមរយៈបទ «ម៉េម៉ាយសប្បាយចិត្ត » ពេលនេះយីអ៊ុនឡើងខ្លាំង

នាង​រំពឹងថា​ការងារ​សិល្បវៈ​របស់​នាង​នឹងកាន់​តែប្រសើរ រួមជាមួយ​គម្រោង​បញ្ចេញ​ស្នាដៃ​ច្រៀង​បទចម្រៀង​ថ្មីៗ​ផងដែរ។ បទចម្រៀង​របស់​នាង​ក្រៅ​ពីល្បី​លើបណ្តាញ​

Read more