រំជួលចិត្ត! អាហារចុងក្រោយ ពោរពេញដោយដំណក់ទឹកភ្នែក បន្ទាប់ពីមានឈ្មោះជាសង្សារជិត៣ឆ្នាំ

ការ​ចំណាយ​ពេល​វេលា​មើល​ចិត្ត​គ្នា ​គឺ​ជា​រឿង​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​គូស្នេហ៍​គ្រប់​គ្នា ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត ​អាកប្បកិរិយា ​ឫកពារ ​ថា​ពេល​បាន​រួម​រស់​នឹង​គ្នា​ជា

Read more