ធ្វើការច្រើនម៉ោងមិនបានសម្រាក សម្ពាធឈាមកើនដល់២០​យកទៅថៃ បែរជួបរឿងមិននឹកស្មាន

នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​មាន​ករណី​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​មួយ​ទៅ​លើ​បុរស​ម្នាក់​ដែល​មាន​សម្ពាធ​ឈាម​លើស​ដល់​ទៅ​២០ ​តែ​ពេទ្យ​ខ្មែរ​មិន​ហ៊ាន​មើល​ បែរ​ឲ្យ​បញ្ជូន​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ

Read more