ទិដ្ឋភាព​ត្រកួតយក្សកូម៉ូដូ ២ក្បាល ប្រមាញ់ពពែយ៉ាងសាហាវ​គួរឲ្យព្រឺព្រួច

សត្វ​ត្រកួត​​​កូម៉ូដូ ដ្រាហ្គន(Komodo Dragon) ចំនួន​ពីរ​ក្បាល ​​បាន​​ចេញ​​ប្រតិបត្តិការ​ប្រមាញ់​ពពែ​វង្វេង​​ហ្វូង​មួយ​ក្បាល​ជា​​អាហារ​​ថ្ងៃ​ត្រង់

Read more